Тираж (экз.)

50

100

200

300

500

1 000

Наименование

Цена в рублях за

Цена в рублях за

Цена в рублях за

Цена в рублях за

Цена в рублях за

Цена в рублях за

экземпляр

тираж

экземпляр

тираж

экземпляр

тираж

экземпляр

тираж

экземпляр

тираж

экземпляр

тираж

Е65 (110х220мм)

25

1 000

20

2 000

15

3 000

13

3 900

11

5 500

8

8 000